Peter Gustavsson
FASTIGHETSJURIST

RÅDGIVNING/PROCESSFÖRING

Framtida problem kan undvikas om man tar kontakt med en verkligt specialiserad jurist innan man t ex tecknar ett nytt lokalhyresavtal rörande en stor lokal eller ett nytt upplåtelseavtal angående en ny bostadsrättslägenhet i fastigheten. Jag har många års erfarenhet inom de rättsområden som jag har specialiserat mig på. Rådgivning, rättsliga utredningar avtalsskrivning och processföring i olika domstolar och nämnder, har präglat mitt yrkesliv de senaste 20 åren.

KURSVERKSAMHET

Jag föreläser årligen för ett mycket stort antal styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar och anställda vid bolag inom fastighetsförvaltning. Den som tycker att en juridikkurs verkar tråkigt bör verkligen gå en kurs hos mig. Kursutvärderingarna visar alltid att mina kurser är givande, lättförståeliga och trevliga. Ta en personlig kontakt med mig för att inhämta en offert och ni kommer upptäcka att mina arvoden är mycket förmånliga. Inga förkunskaper krävs för att gå kurs hos mig!

VERKSAMHETSOMRÅDEN

  • Arrenderätt
  • Avtalsrätt
  • Bostadsrättsjuridik
  • Fastighetsrätt
  • Föreningsrätt
  • Hyresjuridik
  • Skadeståndsrätt

Avhysningsärenden pga obetalda månadsavgifter, störningar, vanvård mm samt ärenden i hyresnämnden vad gäller utbyggnad/inglasning av balkonger eller andra förändringar av bostadsrättslägenheten är vanligt förekommande hos mig.