Peter Gustavsson
Advokat

Rättsområden

Jag har gedigen erfarenhet av de rättsområden som jag har valt att specialisera mig på och jag är verksam över hela landet.

  • arrendejuridik
  • bostadsrättsjuridik
  • fastighetsjuridik
  • föreningsjuridik
  • hyresjuridik
  • skadeståndsrätt

Kursverksamhet

Varje år föreläser jag för ett stort antal styrelseledamöter, andra förtroendevalda och vicevärdar i bostadsrättsföreningar samt för anställda på organisationer som förvaltar fastigheter runt om i hela landet. Ta gärna kontakt med mig för att få en skräddarsydd utbildning eller för att få besked om mina förmånliga kursarvoden.

Processföring mm

Jag har i över 20 år biträtt bostadsrättsföreningar, större hyresvärdar och fastighetsförvaltare med:

  • juridisk rådgivning
  • rättsutredningar
  • förhandlingar i domstolar och nämnder
  • sakkunnigt biträde på föreningsstämmor vid t.ex. beslut om balkongutbyggnad mm.

Webbkurser

Här kan du se vilka webbkurser som jag har spelat in och säljer. Kurserna vänder sig till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och vicevärdar i bostadsrättsföreningar, men är givetvis även till stor nytta för till exempel fastighetsförvaltare och andra som har med bostadsrättsföreningar att göra. Kurserna ger föreningsstyrelsen en stadig grund att stå på och en bättre förvaltning av föreningen som kommer att främja medlemmarnas ekonomiska bästa. Ingen av kurserna kräver några förkunskaper.

Kurserna köps utan möjlighet till avbokning/ombokning med personlig inloggning som gäller under 30 dagar. Under denna tid finns möjlighet att titta på kursen om och om igen. Den utrustning som krävs för att ta del av kursen är tillgång till en dator, mobil eller surfplatta med god internetuppkoppling samt högtalare/hörlurar.

Jag hoppas att alla i föreningsstyrelsen tar chansen att gå en kurs som köpts in av mig. Skulle i vart fall tre av styrelsens ledamöter gå kursen blir priset endast 1.667 kr per deltagare. Alla priser är inklusive moms.


Styrelsejuridik

I denna kurs går jag bl.a. igenom styrelsens arbetsuppgifter och möjligheten att delegera ut olika arbetsuppgifter, hur en ledamots förtida avgång skall hanteras, reglerna kring styrelsemötet och protokollet, beslutsförhet och när tyvärr styrelsebeslut blir ogiltiga, styrelseledamots jäv och hur skall detta hanteras, den viktiga likhetsprincipen samt när styrelseledamöter kan bli skadeståndsskyldiga mot föreningen, medlemmar m.fl.

Kurslängd ca 2 timmar.

Köp kursen här.


Bostadsrättsjuridik

I denna kurs får du en fullständig genomgång av alla de olika uppsägningsskäl som finns i Bostadsrättslagen och som ger föreningen rätt att säga upp en medlem som inte sköter sig. Vidare går jag igenom de situationer när en medlem har rätt till andrahandsupplåtelse av bostadsrätten respektive när föreningen har rätt att säga nej till detta. Kursen avslutas med tvångsförsäljningsförfarandet hos Kronofogden.

Kurslängd ca 3 timmar.

Köp kursen här.


Underhållsansvar

Denna kurs lanseras inom kort!

I denna kurs genomgås bl.a. underhållsfrågor och byggnationer på uteplats, grönyta och balkong, fördelningen av underhållsansvaret mellan föreningen och enskild medlem, medlemmens rätt att göra förändringar i sin lägenhet, föreningens rätt att åtgärda allvarliga brister i medlemmens lägenhet och hur skador kan hanteras.

Köp kursen här.